مرا عزیز بدار که خدایم بر ملایک دستور تکریمم داد

درود بر انسان که شاهکار خلقت است و بزرگ و بزرگتر از آنچه تصور کنی انسان کسیکه خدایتعالی جل جلاله سبحانه با او همکلام گردید و اوست که اعماق زمین و فضا را شکافت و اوست که نوشت به نثر و به اشعار زیبا و شیوا و شیرین و اوست که بر تار نخی در فضا تنش را میکشاند راست و اوست فاتح قلل مرتفع و کرات آسمانی و می پروراند و می پرد بی بال. و اوست چیره بر اشیاء و کیمیاگر و خونش شمشیر را بریده همواره سلام و درود و تکریم بر انسان باد.

روح الله

/ 0 نظر / 8 بازدید