حرف باد هواست

میگن از یک حرفی بگذری از یک خون گذشتی


واقعا حرف باد هواست


اما همین حرف رو دنبال کردن و حرف را از یک نفر به دیگری گفتن و پشت سر کسی حرفی که از صحت آن اطمینان هم نداری ولو اصلا اطمینان هم داشتی نبایست گفت که وصف غیبت دارد


چه خوب گفته اند غببت کردن همانند خوردن گوشت مرده برادرت میباشد !!!


و همین حرف انتقال دادن مانند دختر طوعه (خخ) کار بسیار زشت و خطرناکی هستش و ...


چه خوبست هنگامیکه کسی حرفی و خبری می آورد با او برخورد کنیم : به اینکه ای فلان او که گفته نشنیده بودم پس تو میگویی و شرمت باد . و گفته اند کسی به خسروی گفت فلان راجع به شما چنین گفت:

او فورا جلاد را صدا زد که زبان ایشان ببر وقتی معترض شد به او گفت : او گفته بود نشنیده بودم الآن تو می گویی

/ 0 نظر / 14 بازدید